ekowood-decking-maintenance
ekowood-decking-maintenance

VEDLIKEHOLD AV TERRASSER

Vi tilbyr kvalitativt vedlikehold av våre terrasser. Vedlikehold er veldig viktig for bevaring av ethvert treverk, spesielt hvis det er montert i offentlige steder, hvor det er under større belastning enn, for eksempel, i et privathus. 

Vedlikehold av terrasse betyr at vi vil vurdere terrassens tilstand for å velge den mest passende vedlikeholdsmetode, siden løsninger kan variere avhengig av intensitet av terrassebruk, samt andre ytre forhold. Vi vil også vurdere om terrasse har fått noen mekaniske skader.

TA KONTAKT MED OSS!

Ta kontakt med oss for mer informasjon, pris tilbud eller legge inn bestilling!

© Copyright 2021 Ekowood.no